top of page

İş Hukuku

Avukatlarımız bireysel ve toplu iş hukuku kapsamında Türk mahkemelerinde yürütülen tüm uyuşmazlık süreçlerine ilişkin hizmetleri (işe iade davaları, işçi alacağına ilişkin davalar, alt işverenlik ve geçici iş ilişkisine dayalı davalar dahil fakat bunlarla sınırlı olmamak üzere) yürütmektedir.

Ekibimiz ile müvekkillerimize iş ve sosyal güvenlik hukukunun tüm alanlarına ilişkin hukuki görüşler vermekteyiz. Avukatlarımız aşağıda sıralanan hizmetler başta olmak üzere müvekkillerimize iş hukukuna ilişkin olarak çeşitli konularda hizmet vermektedir:

· İş sözleşmelerinin hazırlanması ve incelenmesi,

· Anlaşma ve/veya uyuşmazlık çözümü gibi müzakere ve sonlandırma süreçlerinin yönetilmesi,

· Her türlü karşılıklı sözleşmelerin, fesih ihtarnamelerinin, feragat ve ibra sözleşmelerinin hazırlanması,

· Savunmaya ilişkin beyanların takibi ile ihbar ve ihtar süreçlerinin yürütülmesi,

· Uluslararası şirketlerin iş sözleşmelerinin, mesleki davranış kurallarının, işçilere

yönelik el kitaplarının ve politikalarının hazırlanması veya bunların Türk hukukuna uygun bir şekilde revize edilmesi,

· Uyuma ilişkin denetim süreçlerinde müvekkillerimize destek olunması.

· İş sözleşmelerinin hazırlanması ve incelenmesi

bottom of page