top of page

İcra - İflas - Yeniden Yapılandırma

Kızılyel Partners ekibi olarak zorlu icra ve iflas süreçlerinin hızlı bir şekilde yürütülmesini sağlayabilmek adına tüm taraflar için kabul edilebilir ve işbirliği öneren çözümler ile müvekkillerimize hizmet vermekteyiz.

Avukatlarımız ile tüm kişilere ve kurumlara yönelik olarak her duruma uygun, proaktif ve hızlı alacak tahsili hizmetleri ile bu süreçleri yürütmekteyiz. Uzmanlık alanımız aynı zamanda borç yapılandırması, borca batıklık ve aciz hallerinde mahkeme süreçlerinin takibi de dahil olmak iflasa yönelik tüm süreçlerin mahkemeler aracılığıyla takibi ve şirketlerin tasfiye edilmesi süreçlerini kapsamaktadır.

bottom of page